Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
 
1. ARACI HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ
Ünvanı: Anne’nin Mutfağı
Adresi: Denizli
Telefon: 0258 911 07 65
 
2. SATICI VE ALICI BİLGİLERİ
 
2.1. SATICI
Satıcı olarak anneninmutfagi.com alışveriş sitesine mutfak başvurusu yapan kişi. Başvuru yaparken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
 
2.2. ALICI
Müşteri olarak anneninmutfagi.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
 
 
3. SATIŞA KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
 
Mal ya da hizmetlerin temel özellikleri anneninmutfagi.com adresinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini web siteden inceleyebilirsiniz.
 
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 
Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır
 
Ürün gönderim masrafı olan kurye ücreti ALICI tarafından ödenecektir ve iade edilmez.
 
 
4. GENEL HÜKÜMLER
 
 
4.1. ALICI, anneninmutfagi.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin vaktinden önce, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
4.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’ nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgilerde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilmek üzere kuryeye teslim edilir ve yola çıkar.
4.3. Kuryenin, ürünü ALICI’ ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4. ARACI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5. ARACI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.6. ARACI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ ya iade eder.
4.7. Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ARACI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.8. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ ya ait kredi kartının ALICI ‘nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini ARACI’ ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde ARACI’ ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ ya aittir.
4.9. ARACI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’ nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için ARACI’ nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve ARACI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.
5.0. ARACI dönemsel olarak ürün fiyatlarında kampanyalar yapmaktadır. Yapılan bu kampanyalar belirli süreli olup kampanya koşulları kapsamında geçerlidir. ARACI, kampanya koşullarında her türlü güncellemeyi yapma ve kampanyayı erken bitirme hakkına sahiptir. 
 
5. CAYMA HAKKI
 
ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden önce ürün hazırlanmaya başlamadan hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma süresi ürün gruplarına göre farklılık gösterebilmektedir. Yeniden kullanılamayacak, sağlık ve kişisel hijyen ürünlerinde iade / değişim kabul edilemez. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ARACI’ ya aittir.
 
Cayma hakkının kullanılması için ürün hazırlanmaya başlamadan ARACI’ya instagram adresinden, web sitede bulunan canlı sohbetten veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
 
Sipariş için ödenen tutar ALICI ‘nın hesabına eksiksiz iade edilir.
 
İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 
ARACI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. 
 
İşbu Ön Bilgilendirme ticari amaçlarla yapılmaktadır.
 
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 
1. TARAFLAR
 
1.1. ARACI
Ünvanı: Anne’nin Mutfağı
Adresi: Denizli
Telefon: 0258 911 07 65
Fax: 
E-Posta Adresi: info@anneninmutfagi.com
 
1.2. SATICI
Satıcı olarak anneninmutfagi.com alışveriş sitesine mutfak başvurusu yapan kişi. Başvuru yaparken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
 
1.3. ALICI
Müşteri olarak anneninmutfagi.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
 
2. KONU
 
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın ARACI’ya ait anneninmutfagi.com İnternet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
 
3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
 
Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır
 
4. GENEL HÜKÜMLER
 
4.1. ALICI, anneninmutfagi.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve ARACI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 
ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.
 
4.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Madde 3’te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kurye ücreti ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Kurye Ücreti” adı altında yansıtılacaktır.
 
4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ARACI sorumlu tutulamaz.
 
4.4. Kuryenin, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
 
4.5. ARACI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 
4.6. ARACI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
 
4.7. ARACI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
 
4.8. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının ARACI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ARACI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 
4.9. ALICI alışveriş esnasında sisteme tanımladığı kredi kartı bilgilerinin doğru olduğunu, bu kredi kartının kullanımından dolayı kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai yasal sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini ARACI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde ARACI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. Eğer ALICI ürünü geri göndermezse kredi kartından herhangi bir nedenle ürün bedelinin alınmaması veya ürün bedelinin kredi kartına iade edilmesi durumlarında ürün bedelinin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın ARACI banka hesaplarına havale edileceğini kabul ve taahhüt eder. 
 
4.10. ARACI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
 
4.11. ARACI tarafından bir kampanya aracılığı ile müşteriye verilen puanlar sadece bir alışveriş için geçerlidir. Bu puanlar ürün iade edilse bile geri iade edilmez.
 
ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için ARACI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve ARACI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.
 
5. CAYMA HAKKI
 
ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün (Konser ve Etkinlik Biletleri Hariç) kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden önce ürün hazırlanmaya başlamadan hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma süresi ürün gruplarına göre farklılık gösterebilmektedir. Yeniden kullanılamayacak, sağlık ve kişisel hijyen ürünlerinde iade / değişim kabul edilemez. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ARACI’ ya aittir.
 
Cayma hakkının kullanılması için ürün hazırlanmaya başlamadan ARACI’ya instagram adresinden, web sitede bulunan canlı sohbetten veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
 
Sipariş için ödenen tutar ALICI ‘nın hesabına eksiksiz iade edilir.
 
6. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı ARACI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün ARACI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

 
7. YETKİLİ MAHKEME
 
İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 
SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. 
 
İşbu ön bilgilendirme ticari amaçla yapılmaktadır.